meepshop
meepshop
meepshop
 • TENGA

  每當夜深人靜,澳門線上賭場上線時,陪著你的也只有一包衛生紙,還有跟你經歷了各種大大小小戰役的雙手.但是,深夜其實可以不用這麼孤寂,如果你讓你的好兄弟Tenga 陪伴你.
  因為,真正的兄弟,就是在你需要女人的時候,做你的女人!!
  飛機杯的王者 TENGA 懂你 30cm 的堅持,不管是單次使用的一夜激情,或是重複使用的穩定交往系列,都讓你在家就可以體會各種不同的纏綿,光棍不孤單,單身像國王!

  一夜激情

  Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...

  穩定交往

  Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...